Formulář uchazeče o zaměstnání

I. Základní identifikační data

DPČ

Ucházím se o pozici:*
Jméno:*
Příjmení:* Titul: 
E-mail:*
Telefon:* 
Rodné příjmení:*
Státní příslušnost:* 
Datum narození:*
Rodné číslo:* 
Místo narození:*
Stát narození:* 
Číslo OP:*
Platnost do:* 
Datum vydání:*
Vydal:* 
Trvalé bydliště:*
Obec:*
PSČ:* 
Přechodné bydliště:
Obec:
PSČ: 
Změněná pracovní schopnost:*
Ano NeDatum přiznání: 
Řidičský průkaz/skupina:*
Zdravotní pojišťovna (název):*
Číslo účtu:*
OSVČ od:

II. Vzdělání

Nejvyšší dosažené vzdělání:*
Druh zkoušky:*
Datum ukončení:* 
Obor vzdělání:*
Jazykové znalosti:*

III. Předchozí zaměstnání

Název organizace:*
Sídlo předchozího pracoviště:*
Funkce v předchozím zaměstnání:*
Datum ukončení pracovního poměru:*
Důvod ukončení pracovního poměru:*
 
* Zatrhnutím pole souhlasím se zpracováním identifikačních a kontaktních údajů pro účely vzniku pracovněprávního vztahu
* Zatrhnutím pole souhlasím se zpracováním identifikačních a kontaktních údajů i po ukončení pracovněprávního vztahu za účelem případného kontaktování v souvislosti s nabídkou nárazových pracovních příležitostí (dohody o pracovní činnosti a provedení práce). Souhlas uděluji s účinností ode dne odeslání formuláře až do jeho odvolání
Podrobnější informace o zpracování osobních údajů, včetně Vašich práv, jsou součástí Oznámení o ochraně osobních údajů zaměstnanců, které tvoří přílohu Směrnice o ochraně osobních údajů.
* - vyplnění položek označených hvězdičkou je povinné
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Tel.: +420-541151111
Tyto údaje budou využity jen pro interní potřeby a.s. Veletrhy Brno
a bez Vašeho svolení nebudou dále distribuovány.