« Stáhněte si ve formátu PDF25. 6. 2020
 
62. MSV se bude konat až v roce 2021
 
 
Vážená paní/vážený pane,
 
vážíme si Vaší tradiční účasti a Vašeho zájmu o účast na 62. Mezinárodním strojírenském veletrhu. Na základě důkladného zvážení všech faktorů a rizik spojených s konáním veletrhu, včetně vyhodnocení aktuálních pravidel pro konání veletrhů a hromadných akcí, rozhodlo vedení a představenstvo společnosti o zrušení jeho letošního konání.

Stanovené podmínky pro konání veletrhů dle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR nedovolují veletrh o rozsahu a významu MSV uskutečnit. Čekání na hygienicko-bezpečnostní pravidla ze strany státu stejně jako epidemiologická rizika způsobily výraznou nejistotu ohledně konání veletrhu, kterou nelze prodlužovat. Důležitým faktorem pro úspěšnou realizaci veletrhu je jeho mezinárodnost včetně přítomnosti zahraničních delegací a odborných zahraničních návštěvníků, kterou nelze v současných podmínkách garantovat.

Veletrhy Brno a.s. přistoupily k tomuto rozhodnutí se vší odpovědností a vzaly v úvahu veškerá rizika včetně rizika zmaření Vašich investic do přípravy veletrhu a bezpečnostního rizika s ohledem na zdraví Vašich zaměstnanců. Vzali jsme do úvahy i celkově negativní vývoj evropské a české ekonomiky.

Těší nás, že jste v provedeném průzkumu potvrdili obchodní a marketingový význam MSV a všeobecně považujete MSV za důležitou obchodní prezentaci, která umožňuje efektivní osobní jednání se stávajícími a novými obchodními partnery z tuzemska i zahraničí. Za stávající situace však nelze uspořádat veletrh, který by odpovídal standardům a představám nás jako pořadatele a Vás jako účastníka.

62. MSV Brno se uskuteční až v roce 2021, a to v termínu 13.–17. září. Tento termín je plánován na základě koordinace s původními termíny jiných evropských akcí.

Jsme připraveni pro Vás vytvořit opět odpovídající prezentační platformu a věříme, že v příštím roce podmínky umožní konání plnohodnotného standardního MSV.
 
Děkujeme za pochopení nastalé situace.
 
S pozdravem
 
Jiří Kuliš
generální ředitel a člen představenstva
 
Michalis Busios
ředitel Mezinárodního strojírenského veletrhu